Rak prostaty - choroba

Rak prostaty jest to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn w wieku podeszłym. W Polsce choroba ta zajmuje w populacji męskiej 3 miejsce wśród przyczyn zgonów na choroby nowotworowe. Częstość występowania tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem. Chorobę rozpoznaje się zwykle u mężczyzn po 60 roku życia.

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo, dlatego u wielu chorych rozpoznaje się ją w stanie dużego zaawansowania. Jej objawy są niecharakterystyczne – na ogół są nimi zaburzenia w oddawaniu moczu. Dlatego tak ważne jest wykrycie go w fazie, w której można leczyć go radykalnie i skutecznie. Służyć temu może regularne badanie gruczołu krokowego u urologa. Co najmniej raz do roku zaleca się je osobom, które przekroczyły 50 rok życia lub wcześniej, w przypadku pojawienia się objawów zaburzeń w oddawaniu moczu, lub wówczas, gdy w najbliższej rodzinie (ojciec, brat) odnotowano zachorowanie na raka prostaty w młodym wieku. Niestety, nie wiadomo jak wielu mężczyzn odwleka wizytę u urologa. Spowodowane jest to zarówno skrępowaniem, jak i brakiem podstawowej wiedzy na temat chorób prostaty oraz możliwości ich leczenia.

Słowo „rak" budzi grozę. Wielu mężczyzn obawia się, że to on może być przyczyną ich dolegliwości. Na ogół jest to lęk nieuzasadniony, ale też prawdą jest, iż rak prostaty nie jest chorobą rzadką. Rak prostaty, jak wiele innych chorób onkologicznych, bywa chorobą śmiertelną. Jest to jed­nak jeden z tych nowotworów, które można leczyć różnymi metodami. Poza tym rośnie po­woli i często, zwłaszcza u ludzi starych, nie ma większego znaczenia dla ich stanu.

Nie wiadomo, dlaczego rak prostaty występu­je tak często. W większości przypadków nie można wskazać czynników dziedzicznych, jednak ryzyko zachorowania na raka stercza jest wyraźnie większe u mężczyzn, których ojciec lub brat chorował lub choruje na ten nowotwór.

Zachorowalność na raka prostaty jest różna u mężczyzn różnych ras i w różnych rejonach świa­ta. Różnice te mogą częściowo zależeć od czynni­ków dietetycznych i środowiskowych. Na przykład w Japonii jest to choroba rzadka, lecz Japończycy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają już wyższe ryzyko zachorowania. Ta różnica zapewne ma związek z dietą. Pewne rodzaje tłuszczów w po­żywieniu przypuszczalnie stymulują rozwój raka prostaty, a inne produkty spożywcze, w tym sojo­we, działają ochronnie.

Źródło: Kirk D., Poradnik medyczny – Choroby prostaty, Warszawa 2001

Zobacz nasz spot reklamowy

Reklama radiowa

Zobacz plakaty

Pionowy:

Poziomy:

Na skróty