Prostata - łagodny przerost prostaty

U większości mężczyzn gruczoł krokowy z wiekiem powiększa się. Mikroskopowo jest to przerost łagodny, czyli nie nowotworowy. Większość mężczyzn powyżej 80 roku życia ma przerost gruczołu krokowego, z czego mniej więcej u połowy występują objawy. Przyczyny tego przerostu nie do końca są wyjaśnione. Dziś już wiemy, że mają w nim udział męskie hormony płciowe. Nie występuje u mężczyzn wykastrowanych, ani u niedojrzałych płciowo chłopców. Przerost dotyczy zarówno nabłonka gruczołowego, jak i podścieliska. Niekiedy sam narząd nie jest bardzo duży, a występujące objawy wydają się być spowodowane kurczem mięśni podścieliska, zamykającym ujście pęcherza i cewkę moczową. Łagodny przerost prostaty obejmuje najpierw centralną część gruczołu, która powiększając się uciska i spłaszcza sferę obwodową, tak że zostaje z niej tylko cienka torebka. Proces ten nigdy nie wykracza poza prostatę. Bez względu na to, jak duże przybierze rozmiary, przerośnięty gruczoł zawsze pozostaje w torebce niczym orzech w łupinie. W badaniu Fizykalnym jest gładki, o regularnych zarysach, kształcie, sprężysty w dotyku. Jeśli jest po prostu duży, lecz nie występują żadne z opisanych powikłań, mężczyzna na ogół nie wie, że w jego anatomii coś się zmieniło. Regularne kontrole urologiczne pozwolą zmniejszyć dolegliwości spowodowane łagodnym rozrostem prostaty oraz dają szansę na wykrycie raka prostaty w jego wczesnej fazie zaawansowania (pozwalającej na całkowite wyleczenie).

Do niedawna jedyną metodą leczenia chorób prostaty był zabieg chirurgiczny. Tymczasem większość mężczyzn, jeśli nie mają bardzo nasilonych dolegliwości, wymaga jedynie upewnienia się, czy ich schorzenie nie jest niebezpieczne, oraz rozmowy na przykład na temat picia odpowiedniej ilości płynów, unikania pośpiechu przy opróżnianiu pęcherza i zaakceptowania pewnych niedogodności, jeśli nie są zbyt poważne.

Dlaczego nie zawsze podejmuje się leczenie? Każda metoda terapeutyczna (czy to operacyjna, czy farmakologiczna) daje skutki niepożądane, więc przy stosunkowo łagodnych objawach prze­rostu prostaty efekty leczenia mogą być bardziej dokuczliwe niż samego schorzenia. Statystyki wykazały, że operacja gruczołu krokowego daje najlepsze rezul­taty, jeśli objawy jego przerostu były bardzo na­silone, natomiast przy śre­dnio nasilonych pacjenci są często rozczarowani. Operacja pozostaje jednak najskuteczniej­szą metodą leczenia ła­godnego przerostu pro­staty.

Źródło: Kirk D., Poradnik medyczny – Choroby prostaty, Warszawa 2001

Zobacz nasz spot reklamowy

Reklama radiowa

Zobacz plakaty

Pionowy:

Poziomy:

Na skróty