Program "Mam Haka na Raka"

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Ich głównym zadaniem jest propagowanie postaw prozdrowotnych w najbliższym otoczeniu. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie wpływają na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych – mogą sprawić, żeprzestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.

W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie zespołów, które przystąpiły do programu, zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworów. Zdobytą wiedzę muszą przekazać jak największej liczbie osób w swoim środowisku lokalnym m.in. organizując wykłady, happeningi czy rozdając ulotki. Całą dokumentację z przeprowadzonych działań zespoły przesyłają w formie sprawozdania do Biura Organizacyjnego.

Drugi etap programu rozpoczyna warsztat kreatywny w Warszawie, na który zapraszane są najbardziej aktywne drużyny. Dzięki udziałowi w sesji wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR uczniowie poznają tajniki tworzenia kampanii społecznych. Wiedzę zdobytą na warsztatacie młodzież wykorzystuje do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do korzystania z badań profilaktycznych, a zgłoszone przez nich pomysły biorą udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka”. Autorzy najlepszego pomysłu na kampanię, a tym samym zwycięzcy całego programu, są wyłaniani podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Laureaci zdobywają cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły, a ponadto ich pomysł jest opracowany przez agencję reklamową i prezentowany całej Polsce w postaci kampanii społecznej.

Zobacz nasz spot reklamowy

Reklama radiowa

Zobacz plakaty

Pionowy:

Poziomy:

Na skróty