Linki - Fundacja "Wygrajmy Zdrowie"

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest wspólną inicjatywą pacjentów, których problem raka jąder, prostaty, pęcherza moczowego czy nerek, dotknął osobiście oraz lekarzy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie.

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem onkologii urologicznej. Chcemy by nasze działania skupiły się również na edukacji w zakresie onkologii zorientowanej na środowiska młodzieży i ich wychowawców, bo tego w Polsce najbardziej brakuje. Chcemy organizować spotkania, sympozja, konferencje, pikniki, marsze, rajdy itp., by tam wspólnie omawiać problemy związane z nowotworami pochodzenia urologicznego. Zamierzamy również podjąć ścisłą współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami pacjentów w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń. Zależy nam również na nawiązaniu kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi badania kliniczne w dziedzinie urologii onkologicznej. Chcemy powołać do życie program, który prowadziłby do udoskonalania programów nauczania studentów i lekarzy w zakresie urologii onkologicznej.

Ogromnym problem w środowisku pacjentów chorych na nowotwory jest brak dobrego programu wsparcia dla nich, a także dla tych, którzy z choroby wychodzą. Dlatego chcemy stworzyć forum wsparcia psychospołecznego dla takich pacjentów.

Naszym celem jest też współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia nowotworów urologicznych. Rocznie zapada na nie ponad 16 500 ludzi.

Ogromnie ważnym problemem jest brak pieniędzy na podstawowe świadczenia z zakresu leczenia nowotworów. Chcemy stworzyć fundusz wspierający, współfinansujący ponadstandardowe leczenie chorych. Zależy nam na tym, aby lekarze pierwszego kontaktu mieli możliwość zdobywania odpowiednich kwalifikacji.

Zamierzamy również zainicjować akcję zbierania podpisów pod ustawą zwiększającą środki do walki z rakiem, a także przyczynić się do zmian w nauczaniu w akademiach medycznych. Chodzi głównie o spowodowanie, by do planu zajęć wprowadzić większą liczbę zajęć z zakresu onkologii: tj. diagnozowania i leczenia nowotworów już na poziomie lekarza pierwszego kontaktu.

W Polsce występuje niska świadomość społeczna w zakresie znajomości problematyki nowotworowej. W tym celu chcemy podjąć działalność publicystyczną, wydawniczą, multimedialną na wszelkich nośnikach propagująca zdrowy styl życia.

Więcej informacji na: http://www.wygrajmyzdrowie.pl/

Zobacz nasz spot reklamowy

Reklama radiowa

Zobacz plakaty

Pionowy:

Poziomy:

Na skróty