Linki - Stowarzyszenie Gladiator

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego nie ma jeszcze długiej historii. Idea powołania do życia Stowarzyszenia zrodziła się 16 lutego 2002 roku podczas jubileuszu XV-lecia Klubu Amazonek.

„Uczestniczyłem w tej uroczystości w charakterze obserwatora – gościa” – wspomina Jan Kwiecień, były Prezes Głównego Zarządu „Gladiatora”. Obecny na tym spotkaniu Prof.  Zbigniew Wronkowski, Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka zasugerował powołanie Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty.

Wyzwanie zostało przyjęte, jednocześnie profesor Wronkowski objął patronat nad stowarzyszeniem. Przystąpiliśmy do prac organizacyjnych, których ukoronowaniem był dzień 29 listopada 2002 roku. Wtedy to Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nowy podmiot, czyli nasze Stowarzyszenie.

Choroby nowotworowe są coraz powszechniejsze, dotykają kobiety, mężczyzn a często nawet dzieci. Aby móc z nimi walczyć, potrzebna jest szeroka edukacja, a także pomoc świadczona tym, którzy chcą uporać się ze swoim  problemem.

Pomoc ta realizowana jest przez wolontariuszy skupionych w „Grupach Wsparcia” i polega na dzieleniu się własnym doświadczeniem w przezwyciężaniu dolegliwości choroby. Z tych doświadczeń wynika, że jest to skuteczna forma grupowej terapii w procesie leczenia. Ideę prowadzenia szerokiej edukacji wśród pacjentów uznano za wiodącą na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, który odbył się w lutym 2000 roku w Paryżu.

Stowarzyszenie „Gladiator” zostało powołane do popularyzowania wśród mężczyzn wiedzy o chorobach prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo-płciowego i konieczności podstawowych badań.

Celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobą prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo-płciowego, edukacja w zakresie podstawowej wiedzy medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia. Działalność Stowarzyszenia obejmuje formy pomocy bezpośredniej oraz edukacyjne.

Szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy do promowania jakości życia pacjentów ze środowiska wiejskiego dla zwiększenia dostępności onkologicznej opieki medycznej mieszkańców małych miasteczek i wiosek oddalonych od Regionalnych Ośrodków Onkologicznych.

Więcej informacji na: http://gladiator-prostata.pl/

Zobacz nasz spot reklamowy

Reklama radiowa

Zobacz plakaty

Pionowy:

Poziomy:
s

Na skróty